Uncategorized

Carolina Falkholt Seminar

Seminar on graffiti and street art with Carolina Falkholt in Avesta. Discussions of public space. A number of issues underlying the lectures and talks. Swedish text down.

Seminarium om graffiti & gatukonst med Carolina Falkholt på Verket i Avesta. Diskussioner om det offentliga rummets dynamik och problematik. En rad frågeställningar ligger till grund för föreläsningarna och samtalen.

* Vem äger rätten till det offentliga rummet?
* Hur vill vi påverka och förändra vår omgivning?
* Kan konsten vara ett redskap i vår delaktighet i det egna samhället?
* Vilken roll vill vi att fria uttryck som exempelvis graffiti och gatukonst ska ha?
* Har vi börjat vänja oss vid och accepterat formspråket, generation för generation?
* Hur förändras begreppet när det börjat visas i konsthallar och museer?
* Hur påverkar skönhetsbegreppet vår tolkning?
* Behövs ett nytt begrepp för att definiera skiljelinjen mellan det lagliga och olagliga, mellan det beställda och det obeställda?
* Framtidsspaning, vilka undergroundrörelser kommer härnäst?