Events & Exhibitions

Fascinate – klotterpolicy, k-märkning och stadsvandring

En stor graffitimålning i Bromstens industriområde anses ha ett kulturhistoriskt värde av Stockholms Stadsmuseum. Men enligt stadens klotterpolicy får den inte vara kvar när bostäder byggs på industriområdet.

En stor husvägg i Bromstens industriområde täcks av graffitimålningen Fascinate, målad 1989, när graffiti var ett ganska nytt fenomen i Sverige. Snart ska det slitna industriområdet byggas om till bostadsområde, med inflyttning tidigast 2015. Det ser ut att bli slutet för Fascinate. I detaljplanen för området föreslog stadsbyggnadskontoret att målningen, som uppfördes lagligt med ägarens tillstånd, ska få vara kvar. Men den borgerliga majoriteten i stadsbyggnadsnämnden beslutade att målningen inte ska bevaras, med hänvisning till stadens klotterpolicy, som säger att staden inte ska ”medverka till verksam­heter som på något sätt kan väcka intresse för och leda till klotter”. Däremot kan målningen flyttas om den bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.
– Enligt nämnden uppstår ett pedagogiskt problem om man bevarar målningen mitt i ett bostadsområde, samtidigt som man har en nolltolerans mot graffiti och klotter, säger  Nils Löwenspets (M), biträdande borgarrådssekreterare i stadsbyggnadsnämnden.
– Men detta innebär ingen dödsdom för målningen. Om man kunde flytta Abu Simbel i Egypten borde det vara möjligt att flytta den här målningen också, säger Nils Löwenspets. Men hur en flytt av målningen ska gå till och vem som ska betala är oklart.

Detaljplanen spikas i sommar
Hur det nya bostadsområdet ska utformas, och vilket Fascinates öde blir avgörs i sommar. Detaljplanen är ute på remiss, och i förra veckan skickade Stockholms Stadsmuseum in en synpunkt om att målningen bör k-märkas och bevaras där den är i dag.
– Det är en intressant målning som är kulturhistoriskt värdefull, säger Ann-Charlotte Backlund, chef för Stockholms Stadsmuseum. När det gäller klotterpolicyn hänvisar hon till att målningen målades med husägarens tillstånd.
– Den strider mot en klotterpolicy som är väldigt sträng, som säger att man överhuvudtaget inte får använda sig av graffiti som uttrycksmedel eftersom det uppmuntrar till olaglig verksamhet, säger Ann-Charlotte Backlund.
Även Länsstyrelsen kommer under nästa vecka att skicka in sina synpunkter.
– Det är en av de tidigaste graffitimålningarna och det finns en legitimitet i att bevara de centrala tidiga verken från den här konstformen, säger Britta Roos på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Graffitidebattören Tobias Barenthin Lindblad menar att konstärliga och kulturhistoriska värden ställs mot klotterpolicyn i fallet Fascinate.  Han har föreslagit att ytterligare tre målningar från samma tid ska k-märkas.
– Det finns väldigt få målningar från den här tiden kvar. Att fråga sig om det är värt att bevara dem är nästan om att fråga sig varför man ska bevara runstenar. Om 50 år kommer arkivarierna att slita sitt hår över att de inte bevarades, men vissa har svårt att se värdet av konst som är så pass ung.

Källa: ETC stockholm 
För mer info kolla in: http://fascinategraffiti.blogspot.com/

Stadsvandring
Lördagen den 26 mars ger Tobias Barenthin Lindblad, redaktör på Dokument Press och gatukonststadsvandrare i Stockholm sedan sju år en alldeles unik vandring som leder till Circle och Tariks klassiska graffitimålning Fascinate i Bromstens industriområde. Fascinate (1989) var på sin tid en av Skandinaviens största pieces och tillhör inventarierna i västra Stockholm för generationer av ungar. Hör den fascinerande berättelsen om hur målningen kom till, dess betydelse under de senaste tjugo åren, och om dess framtid.

Vandringen arrangeras av Dokument Press och galleri Steinsland Berliner och kostar 100 kr, gratis under 15 år.

Vad: Stadsvandring till graffitimålningen Fascinate
Var: Vi ses på gångbron över spåren vid Spånga station