Events & Exhibitions

Folkets Ateljé

Vilka var Folkets Ateljé? – Utställning med ett tjugotal politiska affischer ut.
Torsdagen den 7/4- 2011. kl 18.00-21.00 
Rönells på Birger-Jarlsgatan 32

Curator: Valdemar Gerdin

Folkets Ateljé bestod av ett tiotal personer som under åren 1968-1969
gjorde politiska affischer kollektivt, delvis inspirerade av Atelier
Populaire i Paris. Folkets Ateljé bestod främst av etablerade
konstnärer men vem som helst var välkommen att vara med. Ytterligare
en anledning till att man arbetade kollektivt var att affischerna inte
skulle gå att misstolkas, det var först efter att alla godkänt en
skiss som man lät trycka den. 1968 var inte mediaflödet samma som
idag, det fanns en tv-kanal, ett par radiokanaler och ett mindre antal
dagstidningar. Folkets Ateljé ville med sina affischer berätta för
medborgarna om händelser som de vanliga medierna inte presenterade.
Detta kunde både vara saker om sådant som kretsade kring nationella
problem men även internationella händelser togs upp.

Folkets Ateljé hade aldrig någon fast punkt där man samlades utan
hyrde temporärt in sig i olika lokaler eller i enskilda fall bröt sig
in i lokaler för att trycka affischerna. En viktig samlingsplats för
deras möten var en båt vid Norrmälarstrand där träffades man för att
diskutera vilka
frågor och händelser som var viktiga att  göra affischer om. Apoteket
Tigern på Upplandsgatan blev även en knytpunkt där de under en längre
tid hyrde en lokal vilket fungerade som ateljé. I samma byggnad
huserade även ett antal andra politiska grupperingar samt en grupp
amerikanska desertörer.

Affischerna sattes upp nattetid på stadens väggar med hjälp av
tapetklister eller vattenglas. Man grupperade sig per stadsdel i
Stockholm och polisen kom att i det närmaste bedriva häxjakt på
affischklistrarna som de kallades. Det gick så långt att man betalade
ut tipspengar om det kunde leda till ett gripande.

1969 satte medlemmar ur FNL upp flera hundra affischer på Expressens
reklamplatser efter att ha blivit instruerade av Folkets Ateljé.
Aktionen var den största under Folkets Ateljés kortlivade period. Man
bröt sig in efter stängning på Kägelbanan på Södermalm för att de
behövde en större lokal att arbeta i. Närmare femhundra affischer
trycktes upp under natten och när de var klara skickades de ut till
ett femtiotal FNL aktivister på lika många platser i Sverige. Dagen
efter kunde man läsa ”Folkmord Mocambique regeringen samtycker ASEA
profiterar” aktionen klassades som en revolution vilket då klassades
som landsförräderi och som det var dödsstraff på i krigstid. En av FNL
medlemmarna greps och blev häktad men undkom efter rättegång med att
tillbringa några dagar i fängelse.

Affischerna Folkets Ateljé tryckte var aldrig tänkta som konst eller
att de skulle sparas. Många finns endast i ett enda bevarat exemplar.
Detta gör dem inte bara till viktiga tidsdokument för en konstart som
föddes i slutet på sextiotalet, för utan affischerna hade historien om
Folkets Ateljé varit svår att återberätta utan bilder.