Events & Exhibitions

Lunchföreläsning på Statenskonstråd

Lunchföreläsning på Statenskonstråd. Gratis och så får du en smörgås. Kan inte bli bättre!
Lunchföreläsning
Statens konstråds Art Lounge
Hälsingegatan 45 i Stockholm
Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 12:00 – 13:00
Fri entré
Vi bjuder på lunchsmörgås + dryck

Vad är gatukonst? I en bildrik presentation kommer gatukonstens historia och dess koppling till graffiti att behandlas. Exempel på verk av både svenska och internationella konstnärer visas.

Vad är drivkrafterna bakom denna ofta olagliga konstform och hur skiljer sig allmänhetens inställning till fenomenet i olika delar av världen?

Föreläsningen kommer även att innehålla ett mer övergripande resonemang om rätten till det offentliga rummet, Stockholms nolltoleranspolicy och tankar om gatukonstens framtid.
 
Hugo Röjgård är utbildad konstvetare från Stockholms universitet och har främst inriktat sig på samtidskonst och offentlig konst.

Anmälan

För att veta antal smörgåsar vill vi att du meddelar om du kommer (senast 2 maj), till patrik.forberg@statenskonstrad.se