Uncategorized

Månadens piece från nyhetsbrevet: Fuksh [ST]

Ingredienser i månadens piece: 40 arbetstimmar, 2000 lökar, 1 ton lera, 600 kg mulljord. Fuksh ST-crew bestämde sig för att göra Sveriges första planterade linjepiece. Idéen fick han eftersom han jobbar med trädgårdsarbete och planterar en hel del blommor i offentliga miljöer.

Piecen planterades längs med Uppsalapendeln och mätte 5×10 meter. Men hade Fuksh vetat hur mycket tid och energi det tog hade han nog aldrig gjort det. Just nu har han inga planer på att göra om det men har ett par uppslag på andra sätt att använda växtlighet som graffiti.