Events & Exhibitions

PIERRE ZAPPO & FRIENDS 30/4 – 13/5, 2016

FullSizeRender

Pierre “ZAPPO” Tsappos född 1966 i Stockholm har samlat ihop några av sina vänner för en graffitiutställning på galleri Konstart.

Fokus på gatukonst samt graffiti från 1970-1980 talet och Stockholms tunnelbana. Några av de medverkande konstnärerna förutom ZAPPO är DINE, K BEE / WAKMAN, MERLY, KAOS (Linje Grön), AMEN, ERSE, TRACK, HÖKEN, AMZY (Linje Röd) och SKIZE (Linje Blå). Alla konstnärer har fått en egen gammal T-bane skylt från deras linje att måla på.

I utställningen kommer det visas originalmålningar samt reproduktioner i limiterad upplaga.

Facebook event:
https://www.facebook.com/events/1007073329382735/

VERNISSAGE: Lördag 30:e April, kl 14.00-17.00
Mån – Fre 12:00-19:00, Lördag 12:00-19:00, Söndag – Stängt

KONSTART
Hökens gata 11, 116 46 Stockholm, Sweden

TAGS:
Uncategorized

Påsk 2016

påsk

Events & Exhibitions, Graffiti

Weird Science av Geist [PIX] 4:e Mars – 31:e Mars 2016

geistpix

Geist kommer ursprungligen från Kalmar och har målat graffiti sporadiskt sedan år 2000. Sin inspiration hämtar han från vitt skilda håll, från skräplitteratur, science fiction, kryptozoologi, grundformer, pogs, kirurgi, anatomi, vetenskap till digitalitet och inte minst genom oväntade och spontana färg- och formmöten i vanliga vardagsbetraktelser. Hans konstanta strävan är att hitta en balans mellan hårt och mjukt, rörelse och rigiditet och kombinera det med tilltalande färgsammansättningar.

I Weird Science har Geist sökt att extrahera det han håller väsentligt och kännetecknande för sin egna stil, som t.ex färger, detaljer och koncept, samtidigt som verken i viss mån också flörtar med klassisk graffiti. Utställningens karaktär präglas också av en medveten asymmetri, i både dukarnas format och hängning i analogi med den asymmetri som präglar och påverkar Geist’s kreativitet, med högar av skisser och ideér som aldrig realiseras eller färdigställs.

“Man blir ändå aldrig helt färdig eller helt nöjd så varför sträva efter det? För mig så triumferar skapandeprocessen slutresultatet och verken antar därför snarare formen av för tillfället representativa ”skisser” med det ödmjuka, outtalade, förbehållet om att man kan göra något lite bättre nästa gång.” – Geist [PIX]

Varmt välkommen på vernissage Fredagen den 4:e Mars kl 18.00 – 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 31:e Mars 2016

HL Gallery
St: Eriksgatan 64
Stockholm

Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
www.HLgallery.se

English:
Geist is originally from Kalmar, a city in Southern Sweden, and have painted graffiti sporadically since 2000. His inspiration comes from very different directions, but especially from junk literature, science fi ction, crypto-zoology, basic shapes, pogs, surgery, anatomy, science, digitalization, and not offcourse the unexpected and spontaneous meeting of colors and shapes in everyday observations. His constant endeavor is to find a balance between hard and soft, movement and rigidity with pleasing color combinations.

In Weird Science Geist has sought to extract the essential and characteristic of his own style, such as colors, details and concepts, while the works to some extent still flirts with more classical graffiti. The exhibition’s is also characterized by a deliberate asymmetry in both formats and the way the painting are hung in analogy with the asymmetry that characterizes and influences Geist’s creativity, with piles of sketches and ideas that never materialize or completed.

“You are never fully completed or fully satisfied, so why pursue it? For me the creative process triumphs the end result, and therefore my works rather assume the shape of the moment of representative “sketches” and with the humble, unspoken, aim that you can allways do something a little bit better next time.” – Geist [PIX]

A warm welcome to the opening on Friday, March 4th at 18.00- 21:00.

The exhibition continues until March 31 2016

TAGS: , ,
Graffiti, HLTV

Highlights TV: ERSE [TP] Interview

In this sixth episode of HighlightsTv interview series we hooked up one of the legends from the Red Line in Stockholm – Erse [TP TPX] He has been painting graffiti for more than 30 years and is still a very active writer in Stockholm. Enjoy!

English and swedish subtitles available!

TAGS: , , ,
Events & Exhibitions, Graffiti

TRISS av Triss [BST] 29:e Jan – 24:e Feb 2016

Pressbild_the psyko zone


HL Gallery är stolta att presentera Triss [BST], som i år firar tjugo år som aktiv graffitimålare och som under åren blivit en av Sveriges största, inflytelserikaste och stilmässigt mest intressanta graffitimålare hittills. För Triss är stil, graffitins kärna, drivkraften och den Göteborgska wildstylen från 90-talet, som han själv växt upp med, alltid varit en stor inspirationskälla. Han förenar outtröttlig kvantitet med ett kompromisslöst fokus på kvalité och utvecklar konstant sin egen stil på ett obrytt och nästintill respektlöst sätt. Ständigt på väg framåt i en fart som gör det svårt för de som försöker kopiera hans idéer att hänga med.

På senare tid har han, parallellt med sitt målande i det offentliga rummet, på ett koncentrerat och målmedvetet sätt tagit sitt privata skapande till en ny nivå. Genom att applicera samma fokus och energi, som i sin övriga graffiti, fast på dukar och träskivor har han skapat intensiva tavlor där varje yta är fylld till bredden av färg, form och framförallt – stil. Med olika tekniker, där sprayfärg blandats med bläck, akryl och airbrush, har verken producerats med samma kompromisslösa inställning som all Triss graffiti: Stolthet över att vara just Graffiti.

Missa inte “TRISS” på HL Gallery, Triss [BST]’s första soloutställning och en unik chans att se hans verk på ett nytt sätt, samt ta del av ett konstnärskap som i vanliga fall ständigt riskerar att snabbt tvättas bort, målas över eller rulla iväg.

Varmt välkommen på vernissage Fredagen den 29:e Januari kl 18.00- 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 24:e Februari 2016

HL Gallery
St: Eriksgatan 64
Stockholm

Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
http://www.HLgallery.se

English:
HL Gallery is proud to present “TRISS” by Triss [BST], which in 2016 celebrates twenty years as an active graffiti writer. Over the years he has become one of the largest, most influential and stylistically most interesting writer in Sweden so far. Styles, the core of graffiti, is his main driving force and Gothenburg wildstyle from the mid 90’s, wich he grew up with, has always been a great inspiration. He combines tireless quantity with an uncompromising focus on quality and constantly developing his own style in a careless and almost disrespectful manner. Constantly moving forward at a pace that makes it difficult, for those trying to copy his ideas, to keep up.

In recent times, he has, along with his painting in the public space, taken his private creation to a new level in a concentrated and purposefully way. By applying the same focus and energy, as in his regular graffiti, onto canvases and wood panels, he has created intense paintings where every surface is filled to the maximum with colors, shapes and above all – style. With various techniques, mixing spray paint with ink, acrylic and airbrush, the art works have been produced with the same uncompromising attitude as with all graffiti by Triss: They are proud to be just graffiti.

Do not miss the “TRISS” exhibition on HL Gallery, Triss [BST] ‘s first solo show ever and a unique chance to see his graffiti in a new way, as well as take part in an oeuvre that normally and constantly risk being quickly washed off, painted over or roll away.

A warm welcome to the opening on Friday, January 29th at 18.00- 21:00.

The exhibition continues until 24th February 2016

HL Gallery
St. Eriksgatan 64
Stockholm

Open Mon – Fri 11:30 to 18:00 Sat 11:30 to 16:00.

http://www.HLgallery.se

TAGS: , ,
Events & Exhibitions, Graffiti

Bland svampar och magi av Sken [KCN] 27:e Nov – 19:e Dec 2015

sken3

“Widespread they stand, the Northland’s dusky forests,
Ancient, mysterious, brooding savage dreams;
Within them dwells the Forest’s mighty God,
And wood-sprites in the gloom weave magic secrets.”

Jean Sibelius, 1926

Sken började måla i början av 90-talet längs Kungsängen-linjen i Stockholm. Han har sedan dess gjort sig känd för sina välproducerade målningar på noggrant utvalda betongväggar runt om i staden. Skens breda stil sträcker sig från old school-wild style till finsk funk men oavsett uttryck så bär slutresultatet alltid hans egen omisskännliga prägel. Efter en svår olycka i början av 2000-talet gjorde Sken en ofrivillig paus från graffitin men han var snart tillbaka och fortsätter än idag att sätta färg på ett grått Stockholm. ”Bland svampar och magi” är ett projekt där Sken efter ett längre uppehåll återupptagit akvarellmåleriet, och som ofta i Skens måleri är skog och magi temat.

I samband med utställningen släpps “Sken’s Little Book of Wizards”, en risograftryckt publikation som ges ut av Moon Space Books i 150 numrerade ex.

Varmt välkommen på vernissage Fredagen den 27:e November kl 18.00- 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 19:e December 2015

HL Gallery
St: Eriksgatan 64
Stockholm
Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
http://www.HLgallery.se

English:

Sken began painting in the early 90s along the Kungsängen commuter line in Stockholm. He has since become known for his well-produced paintings on carefully selected concrete walls around the city. Sken’s wide style ranges from old school wild style to Finnish funk, but the end result always bears his own unmistakable signature. After a serious accident in the early 2000s Sken had to take an involuntary break from graffiti, but he was soon back on track and and is still bringing color to the grey town of Stockholm. ”Bland svampar och magi” (”Among Mushrooms and Sorcery”) is a project where Sken has returned to watercolor painting after a long hiatus, and as often in Sken’s art the motif is the forest and the magic world.

At the exhibition “Sken’s Little Book of Wizards” will be released, a risograph printed book published by Moon Space Books in 150 signed issues.

A warm welcome to the opening on Friday, November 27th at 18.00- 21:00.

The exhibition continues until 19th December 2015

HL Gallery
St. Eriksgatan 64
Stockholm
Open Mon – Fri 11:30 to 18:00 Sat 11:30 to 16:00.
http://www.HLgallery.se

TAGS: , ,
Events & Exhibitions, Graffiti

french

Vernissage på Korn Gallery nu på Lördag. 18.00 – 22.00. Hornsgatan 147. Stockholm. På Söndag från kl 10.00 målar fransoserna en stor vägg i Snösätra famet. Kom förbi!

Events & Exhibitions, Graffiti

Indikatorn av Ruskig, Vernissage November 2015

R0102444

I fredags var det dags igen, Vernissage för Ruskigs utställning “Indiktatorn“. Stort tack till alla som kom och trängdes!
Tavlorna hänger uppe t.o.m. 20:e Nov, 2015. Missa ej!

Intresserad utav ett verk? Maila alexander@hlstore.com, eller prata med personalen i butiken så hjälper vi dig.

Här kommer en fotorapport från öppningskvällen.

HL Gallery / Highlights
S:t Eriksgatan 64 (T: S:t Eriksplan)
Vardagar 11:30-18:00
Lördagar 11:30-16:00

www.HLGALLERY.se
https://www.facebook.com/events/1155983544431074/

 

Events & Exhibitions, Graffiti

Indikatorn av Ruskig 30:e – 20:e November 2015

image1

Ruskig målar en sur figur i så många olika städer, länder och miljöer som möjligt med mål att göra denna griniga figur på gott humör. Det är ingen lätt uppgift för den blir bara glad när det är rättvist och jämlikt överallt i världen. Inte minst mellan könen.

Ruskig bor och arbetar numera både i Stockholm och Malmö men började sin målerikarriär i Uppsala under 80-talet. Måleriet handlar ofta om sociala, gemensamma och livsbejakande ämnen som tex hur man hjälper folk att finna kärlek och jobb genom graffiti, eller hur riktig jämnställdhet och rättvisa uppnås i ett samhälle eller hur en stad eller plats blir trygg och säker.

Ruskigs mest sedda och spridda uppdrag är samarbetet ”VillSeDig” med Posten 2008 som resulterade i världens första graffitifrimärke med en upplaga av över 4 miljoner exemplar.

Under sommaren gjordes verket Objektivitet, som är målat av tretton graffitimålare under konstnärlig ledning av Ruskig på Kolingsborg, Slussen. Verket revs under hösten för att bygga nya Slussen.

Varmt välkommen på vernissage Fredag den 30:e Oktober kl 18.00- 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 20:e November 2015

HL Gallery
St: Eriksgatan 64
Stockholm
Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
http://www.HLgallery.se

Ruskig:
Instagram:@ruskigstm
http://www.ruskig.org/

TAGS:
Graffiti, HLTV

Highlights TV: Yash Luthensgränd, Stockholm

Stockholm har under många år haft en nolltoleranspolicy mot graffiti. Policyn är nu historia och staden är öppen för nya idéer. Denna permanenta väggen ligger på Luthens Gränd är ett projekt initierat av YASH med stöd från Highlights, Montana Cans, Stockholmshem och Cramo.

Video: Martin Stenmark – http://www.martinstenmark.se
Musik av: New Abisko – http://www.soundcloud.com/newabisko

TAGS: ,